WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

De Egyptische Hemel en Hel.

Hoofdstuk 10 (vervolg)
Negende divisie van de Duat

1. Het koninkrijk van Osiris, volgens het boek Amduat.


De naam van deze Divisie of Uur of Stad is, BEST-ARU-ANKHET-KHEPERU, de Poort is genaamd SAA-EM-KEB en de Godin van het Uur heet, TUATET-MAKETET-EN-NEB-S.
De Boot van AFU-RA komt nu in de laatste van de vier Divisies van het koninkrijk van Osiris en beweegt voort zonder hulp van slepers. Direct voor de Boot zijn 12 matrozen-goden die elk een korte peddel met beide handen vastgrijpen. Ze lijken voor de Boot te zijn afgebeeld omdat er in geen plaats voor hen was.
De God heeft nog steeds de vorm van MEHEN en beweegt zich nog steeds voort op het geheime pad van AMENTET en zijn matrozen zingen voor hem en gelijktijdig verspreiden ze m.b.v. hunpeddels water uit de rivier over de geesten die in deze Stad wonen.

Voor de matrozen bevinden zich drie godheden, gezten op manden en de God HETEP-NETERU-TUAT, zij vergezellen de Boot van AFU-RA en het is hun plicht om voedsel of offergaven te verstrekken aan de Goden die in deze Divisie zijn.
Aan de rechterkant van het pad van de God bevinden zich 12 uraei, die de duisternis verlichten d.m.v. het vuur dat ze uit hun mond braken. Ze rusten op voorwerpen die suggereren dat ze hun plaats in deze Divisie hebben gekregen omdat alle voorgeschreven begrafenis riten en ceremonieën naar behoren voor hen zijn uitgevoerd.Voor hen bevinden zich negen Goden die de veldwerkers in de Duat voorstellen, elk houdt een zware stok vast, vergelijkbaar met dat wat de boeren in Egypte altijd bij zich dragen om zichzelf te beschermen.
Hun voorman is HERU-HER-SHE-TUAT, d.w.z. "Hij die over de meren (of het zand) gaat in de Duat".

Aan de linkerkant van het pad van de God bevinden zich 12 Goden, elk gezten op een weefinstrument en 12 Godinnen.
De Goden zijn de TCHATCHAU of "Grote leiders" van Osiris en hun plicht is het om elke dag Osiris te wreken en de vijanden van Osiris te verslaan. En de Godinnen komen tot leven wanneer ze de stem van de God horen en zingen elke dag lofliederen voor Osiris.Amduat Boek der Poorten Index Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 

 
Rechts