WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

Amon-Ra,  Amon-Re (Ammon-Ra, Ammun-Re, Amen-Ra, Amen-Re):

Amon-RaAmon-Re

De antropomorfe god met hoge verenkroon gold vanaf Het Middenrijk als plaatselijke god van Thebe.
Zijn hoofdzetel was Karnak, waar hij samen met Moet, en Chonsoe werd vereerd.

De rijksgod Amon, in wie de abstracte voorstelling van multifunctionele goddelijkheid gestalte kreeg, moet als het product van theologische overwegingen in Het Nieuwe Rijk worden gezien.

Door zijn verbinding met de vruchtbaarheidsgod Min was hij als Amon-Min-Kamoetef de zichzelf verwekkende oer- en scheppingsgod terwijl hij als Amon-Ra borg stond voor de voordurende vernieuwing van de wereld en als koning der goden heerser was over hemel en aarde.

In de 21ste dynastie werd voor hem een eigen godstaat in Thebe opgericht.
Vanaf dat moment was zijn functie als opperste god gewaarborgd tot de verovering van Egypte door Alexander de Grote, aangezien deze zich door het orakel van Amen in de oase Siwa als zoon van god liet erkennen.

Amon-Ra werd ook vereerd in Tanis, de hoofdstad van nome 19 van Neder-Egypte, tezamen met de Thebaanse triade Amon, Moet en Chonsoe.

 
Rechts