WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Het zevende uur uit het "Amduat"

1

1

De boot van Af, de dode zonnegod
in het zevende uur.

Hoofdstuk 7

De zevende afdeling van de Duat (Tuat), genaamd

THEPHET-ASAR

.
In de scene waarin de zevende afdeling van de Duat wordt beschreven en die gedurende het zevende uur van de nacht door de Zonnegod wordt doorkruist, wordt ingeleid door drie regels tekst, die luiden:

2

2

De slang Neha-Hra wordt geketend
door Serqet en Her-tesu-f.

De grootsheid van deze grote God, neemt de "Hal van Osiris" in als zijn verblijfplaats en de grootsheid van deze God richt woorden richting de Goden die leven in de "Hal der Goden".
Deze God voert alvorens de hal te betreden alle riten keurig uit en hij is vergevorderd op zijn weg tegen Apep, d.m.v. de woorden van macht van isis en d.m.v. de woorden van macht van de Soevereine God.
De naam van de poort van deze stad, waardoor deze God passeert is RUTI-ASAR. De naam van de stad is THEPHET-SHETA. De naam van dit uur van de nacht welk deze grote God inleidt is KHEFTES-HAU-HESQET-[NEHA]-HRA.

3

3

Temtith, Tenith, Nakith, Hetemtit.

In het middelste register zijn:
1. De boot van Ra, die staat onder een baldakijn gevormd door het lichaam van de slang MEHEN, de God heeft een ramskop en draagt een schijf op zijn hoofd en zijn naam AFU is twee keer vlakbij hem geschreven. (Zie afb. 1)
Voor hem staan, HEKA-SER, Saa en Isis, die haar beide armen gestrekt voor zich houdt de woorden van macht opzeggend waardoor de boot verder zal doen vorderen.
Achter de God staan, HERU-HEKEN, KA-SHU, NEHES, HU en de beschermheer van de boot. Boven de boot staat geschreven, "Deze grote God reist in deze stad, in het pad van de "Cirkel van SAR (Osiris)", d.m.v. het uitspreken van de woorden van macht van Isis en de woorden van macht van SER, zodat hij kan doorreizen op zijn weg naar NEHA-HRA. Als de woorden van macht van Isis en van SER worden uitgesproken, dan zal Apep worden tegengehouden en worden opgesloten in AMENT, in de verborgehn plaats van de Tuat. Als ze worden uitgesproken op de Aarde dan zal dit evenzo geschieden. Wie ze ook uitten moge zal één van hun op de boot van Ra gaan worden, zowel in de hemel als op de aarde. Maar om het even wie het weet, niet deze figuren zullen weten hoe ze NEHA-HRA moeten verdrijven".

4

4

(Links) De kist van Tem,
(Rechts) De kist van Khepera.

2. De slang NEHA-HRA, die m.b.v. zes messen aan de grond is vastgenageld (zie afb. 2) De Godin SERQET staat met de handen om zijn nek in een wurgpositie. De God HER-TESU-F staat bij zijn staart alwaar het een veer aan vastmaakt. De tekst m.b.t. hem luidt:
"Hij die in deze afbeelding is, is Apep, hij omringd zijn land, dat ligt in de Tuat. TCHAU is de naam van dit district die 440 ellen zowel in lengte als breedte meet. En zijn stem leidt de Goden naar hem.
Hij die met hem is, nadat deze grote God is gepasseerd door deze stad, stopt(?) met AFU, tegenover het land waarover hij zich een weg wil banen. Ziet, SERQET is aan het hoofd [van APEP] en HER-TESU-F plaatst zijn dodelijke veer rond zijn voeten nadat Isis bezit heeft genomen van de woorden van macht van SER van tweevoudige sterkte [en Ra] geeft hun de woorden van macht. Wie dit weet op aarde, zal niet één van hun zijn wiens water NEHA-HRA drinkt".

5

5

(Links) De kist van Ra,
(Rechts) De kist van Osiris.

3. De Godin HETEMTIT, bewapend een mes. (Afb. 3)
4. De Godin NAKITH, gewapend met een mes. (Afb. 3)<