WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezwering 109


Bezwering 1091

a

P 1   Bezwering voor het kennen van de Zielen van de Oosterlingen.
  2   N. zal zeggen:
S 1   In de poort in het noorden van de hemel, het zuiden daarvan is in het Meer der watervogels, het noorden daarvan is in de Wateren der Ganzen, de plaats in welke Re navigeert door wind of door te roeien. Ik ben de voerman in het Schip van de God, ik ben iemand die roeit en die niet moe wordt in de Bark van Re.
Ik ken deze twee turquoise bomen waartussen Re voortgaat, welke zijn opgegroeid door de Draagbalken van Shu bij die poort van de Heer van het oosten vanwaar Re voortgaat.
  2   I ken dat Veld van Biezen wat toebehoort aan Re, waarvan de wallen van ijzer zijn; de hoogte van de gerst is 5 ellen, de aar ervan is 2 ellen en z'n steel is 3 ellen; z'n emerkoren is 7 ellen, z'n aar is 3 ellen en z'n steel is 4 ellen.
Zij zijn wezens, elk 9 ellen lang, die oogsten in de aanwezigheid van de Zielen van de Oosterlingen.
  3   Ik ken de Zielen van de Oosterlingen; zij zijn Horakhty, het zonne-kalf en de Morgen Ster.

b

P     Re aanbiddend, elke dag.
S     N. heeft God z'n stad gebouwd. Ik ken het, ik ken zijn naam. Zijn naam is Veld van de Biezen.
S var 1 Osiris N. heeft God z'n stad gebouwd. "Gaat door met hem," zegt de trechter, die exact in het midden is van de schaal. Stier sperma*) is op het midden van mijn tong, O ibis prisiderend over (levende) wezens.
U adviseert in het Huis der Verleiding, bent belangrijker dan ┌sinistere figuren┐ op papyrus, O gij die onverstoorbaar is tijdens het adviseren.
Liefde voor u is met iedereen, Goddelijke Valk op de linkerhand, zwart van gezicht, wiens schouder eveneens (zwart) is.
Stijgt op naar de Hemel de met sterren bezaaide massa, deze doodskist dragend en vaar op haar wegen, zonder de grenzen te schenden van de (velden) van de Goden.
    *) Hier equivalent aan "waarheid".
    2 "Geschriften zijn met u, zoveel als u maar wenst in de velden van zijn vreugde. (En) om te beginnen met graan, wat er is, (gevoed) door de uitstroming van %SA. De hoogte van de gerst is 5 ellen, z'n aar is 1 el. Oogst voor uzelf, samen met de gezegenden langs de oostelijke Zielen. Treed vrijelijk binnen in de geheime portalen, (want) gij bent rein," zeggen zij in in hen zijn.
"Bereik uw huis door magie, de harten verblijdend van uw jonge vogels, opnieuw te sterven is uw abominatie, eeuwigheid is de uwe als levensduur, een beloning gegeven als een cadeau".
Verheerlijkt is de pracht van Osiris N.
Boek der Doden - bezwering 109


Bezwering 109, BM 9900-7

Rechts detail:

Nedseny staat bij de dagelijkse aanbidding van het gevlekte zonne-kalf en een gehurkt zittende Re-Horakhty met valkenkop, met daarop een zonneschijf en een cobra.
1 Gebaseerd op Aa1 (18de dynastie); met variant b § S gebaseerd op R2 (Pers/Ptol). Vignet van Aa1 toont N. staand achter of naast de gevlekte kalf en Re adorerend elke dag. De gehurkt zittende god met valkenkop is gelabeld Re- Horakhty.

Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Aa 18de dynastie  hiërogliefen  papyrus  van Nb.sny uit Memphis, BM 9900 (Pap. Burton) Bv. BM, foto's van het papyrus van Nebseni (1876), Edouard Naville.
2 R Pers.-Ptol. hiëratisch papyrus van N(y)-s(w)-Sw-&fnwt, OIM 9787 (Pap. Ryerson) "OIP" LXXXII, Pls. XIII-L

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering 108 Naar Bezwering 110

 

 
Rechts