WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi II.

Bezweringen voor het betreden van het Akhet.

(Voorkamer, west gevel en muur.)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

DE GEEST AANSPREKEN BIJ DE DEUR NAAR HET AKHET
413

(Zie bezwering 319A van Pepi I)

Horus

414

(Zie bezwering 265 van Merenre)

Horus

415

(Zie bezwering 334 van Pepi I)

Horus

VERZOEKEN OM TOEGANG TOT HET AKHET
416

(Zie bezwering 318 van Pepi I)

Horus

DE GEEST NAAR HET AKHET STUREN
417

(Zie bezwering 333 van Pepi I)

Horus

DE POORTWACHTER AANSPREKEN
418
Horus

Recitatie
Draaier, Afluisteraar! Gij (Draaier) mag niet draaien voor Pepi Neferkare, gij (Afluisteraar) mag Pepi Neferkare niet afluisteren.
U moet niet verzoeken om magie van Pepi Neferkare, U moet niet vragen om de magie van Pepi Neferkare van Pepi Neferkare. U heeft uw magie: laat pepi Neferkare zijn magie hebben, opdat pepi Neferkare uw pen breekt en uw houder kapot gooit.
Pepi Neferkare is iemand die bezittingen heeft.


DE GEEST VOORBEREIDEN OP DE REIS41
419A
Horus

Recitatie
U heeft uw water, u heeft uw uitstroming, u heeft uw vloed die komt van Osiris. U zult hen xsd als Horus, u zult hen scheiden als 'Wegen-Scheider', want pepi Neferkare is een Geweldig Iemand, een zoon van een Geweldig Iemand.

419B
Horus

Recitatie
Osiris Pepi Neferkare, ontvang het oog van Horus: het behoort u toe.


420
Horus

Recitatie
De moerassen zijn tevreden geworden, de irrigatie bassins zijn volgelopen voor deze Pepi Neferkare op deze dag en zijn akh is daar aan hem gegeven en zijn macht is daar aan hem gegeven.
Verhef uzelf, Pepi Neferkare! U hebt uw water ontvangen en uw verbindingen zal verzameld voor u. Dus, sta op uw benen en wees akh op de voorgrond van de akhs. Verhef uzelf voor dit uw onbedorven brood en uw niet zure bier, dat u daardoor ba zult worden, dat u daardoor scherp zult worden, dat u daardoor de controle zult nemen en van hen zult geven aan degene in uw anabijheid.
Hallo, Pepi Neferkare! U bent akh geworden en uw geredde is akh.


AAN BOORD GAAN VAN DE ZONNEBOOT
421

(Zie bezwering 260 van Merenre)

Horus

HET ZEKERSTELLEN VAN HET OPSTIJGEN VAN DE GEEST
422
Horus

Recitatie
"Hoe prachtig om te zien", zegt Isis; "hoe tevredenstellend om te staren", zegt Nephthys, "naar vader Pepi Neferkare als hij voortgaat naar de hemel tussen de sterren, tussen de steren [die onvergankelijk zijn], Pepi Neferkare's toorn er boven op, Pepi Neferkare's woestheid aan zijn zijden, Pepi Neferkare's magie aan zijn voeten. Pepi Neferkare zal daardoor gaan naar zijn moeder Noet en Pepi Neferkare zal op haar opstijgen in haar identiteit van de ladder".
De goden die behoren tot de hemel zullen zichzelf halen voor u zij zullen de goden die tot de aarde behoren bijeen halen voor u, opdat u met hen zult bestaan [en] gaat [op hun armen]. De ba's van Pe zullen gekregen worden voor uen de ba's van Nekhen zullen worden samengebracht voor u.
Alles is voor u----Geb is degene die er voor heeft betoogd met Atoem, want het is wat is gedaan voor hem----en de Moerassen van Riet, de Horus Heuvels en de Seth Heuvels. Alles is voor u: Geb is degene die er voor heeft betoogd met Atoem, want het is wat is gedaan voor hem.
Hij42 Is tegen u en zegt dat hij u zal doden, maar u bent degene die hem zal doden en uzelf vestigd tegen hem als de best gevestigde der wilde stieren.
RECITATIE ZONDER PAUZE, 4 KEER: Wees bestendig, want u bent nu bestendig.


AANROEPEN VAN DE VEERMAN EN DE POORTWACHTER
423
EN
424

(Zie bezweringen 326a-b van Pepi I)

423 Horus 424 Horus

OSIRIS AANROEPEN
425

(Zie bezwering 327 van Pepi I)

Horus

OPSTIJGEN PER VEERBOOT EN LADDER
426

(Zie bezwering 177 van Unas)

Horus

427

(Zie bezwering 323 van Pepi I)

Horus

428
Horus

Recitatie
Gegroet, ladder van god! Gegroet, ladder van Seth! Gegroet, ladder van Horus! Sta op, ladder van god! Sta op, ladder van Seth! Sta op, ladder van Horus, gemaakt voor Osiris zodat hij er op kan klimmen naar de hemel en de Zon gaat vergezellen, want u bent gekomen op zoek naar uw broeder Osiris, zijn broeder Seth die hem op zijn zij heeft geworpen in gindse kant van Gazelle-land.
Horus is gekomen, zijn toorn bovenop hem, zijn gezicht groetend naar zijn vader Geb, (zeggend): "Pepi Neferkare is uw zoon: Pepi Neferkare is Horus. Gij hebt deze Pepi Neferkare gebaard net zoals u de god heeft gebaard die eigenaar is van de ladder, toen u hem de ladder van god hebt gegeven, toen u hem de ladder van Seth hebt gegeven, zodat hij er op omhoog kan gaan naar de hemel en de Zon gaat vergezellen. Nu, geef de ladder van god aan Pepi Neferkare en geef de ladder van Seth aan Pepi Neferkare, zodat Pepi Neferkare er op omhoog kan gaan naar de hemel en de Zon gaat vergezellen", aldus zei hij, "als de god van hen die naar hun ka's zijn gegaan".
Horus's oog is gestuiterd bovenop Thoth's vleugel aan de oostelijke kant van de ladder van god. Mensen, de cobra is voor de hemel! Pepi Neferkare is Horus's oog, wiens benen limiet de limiet is van elke plaats waarin het toevallig is.
Pepi Neferkare zal gaan, gegaan zijnd als Horus's oog. Verlang dat Pepi Neferkare komt bij jullie, zijn broeders de goden! Wordt opgewonden bij het ontmoeten van Pepi Neferkare, Pepi Neferkare's broeders de goden, net zoals Horus's opgewonden worden als ze zijn oog ontmoeten toen zijn oog werd gegeven aan hem in de aanwezigheid van zijn vader Geb.
Iedere akh of elke god die zijn arm uitsteekt voor (d.w.z. als een barriere tegen) deze Pepi Neferkare op de ladder van god, voor hem zal de aarde niet worden los gehakt, een gedeponeerde offergave zal niet voor hem worden neergelegd, hij zal niet oversteken naar het avond maal in Heliopolis, hij zal niet oversteken naar het ochtend maal in Heliopolis.
Hij die zijn omhoog gaan op de ladder van god naar de hemel ziet of hoort---iedere akh of god die zijn arm uitsteekt voor Pepi Neferkare op de ladder van god----bewaak hem, kondig hem aan bij mij, want hij is verschenen als de uraeus op Seth's wenkbrauw, verzamel Pepi Neferkare's beenderen voor hem, verzamel zijn ledematen voor hem, zodat Pepi Neferkare omhoog kan springen naar de hemel, naar de twee vingers (d.w.z. naar de nabijheid) van de god, de eigenaar van de ladder.


429
Horus

Recitatie
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor Horus van de goden, dat hij voort moge gaan bij de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor oostelijke Horus, dat hij voort moge gaan bij de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor Horus uit Shezmet, dat hij voort moge gaan bij de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor Osiris, dat hij voort moge gaan bij de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
De deur van de hemel is geopend, de Koele Wateren deur is open getrokken, voor deze Pepi Neferkare, dat hij voort moge gaan bij de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
VOORDRACHT: Zo, dus iemand is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet: Horus van de goden is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
(Zo, dus iemand is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet):43 Horus uit Shezmet is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
Zo, dus iemand is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet: Osiris is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
Zo, dus iemand is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet: Pepi Neferkare is naar buiten gegaan tijdens de dageraad, schoon geworden in het Moeras van Riet.
Zon, de buik van Noets is bezwangerd met het zaad van de akh die zich in haar bevindt. Het land wordt hoog onder Pepi Neferkare's voeten, Tefnoet pakt de arm van Pepi Neferkare. Sokar is degene die Pepi Neferkare zal schoonmaken, de Zon is degene die zijn arm geeft aan Pepi Neferkare. Dus, Pepi Neferkare zal naar voren gaan, naar de voorgrond van de Enneade en Pepi Neferkare zal zijn plek krijgen die zich in de Koele Wateren bevindt.
Huiler, Huiler! Jammeraar, Jammeraar! Neem Pepi Neferkare mee met jullie tweeën!


430
Horus

Recitatie
Hoe prachtig is de aanblik, hoe verheven is de aanblik van deze god Pepi Neferkare omhoog gaand naar de hemel net zoals de vader van Pepi Neferkare, Atoem omhoog gaat naar de hemel, zijn ba bovenop hem, zijn magie aan zijn zijden, zijn woestheid aan zijn voeten, want hij (Atoem) heeft de steden voor Pepi Neferkare gekregen, hij heeft de provincies voor Pepi Neferkare verzameld, hij heeft de graslanden verenigd voor Pepi Neferkare. Geb, de beste der goden, is degene die er voor heeft betoogd.
Horus's heuvels, Seth's heuvels en het Moeras van Riet zullen Pepi Neferkare aanbidden als de Ochtend God, als Iahes op de voorgrond van het land der Nijlvallei, als Dedwen op de voorgrond van Boogland, als Sopdu onder zijn mangroves, een ladder overeind zettend voor Pepi Neferkare, een ladder rechtop zettend voor Pepi Neferkare, een ladder neerzettend voor Pepi Neferkare, (zeggend): "Kom, ladder! Kom, pAq! Kom, hoe de goden je ook genoemd hebben"! Een tevoorschijn komende is gekomen, een tevoorschijn komende is gekomen. Een klimmer is gekomen, een klimmer is gekomen. Een opstijger is gekomen, een opstijger [is gekomen].
Pepi Neferkare zal omhoog gaan op Isis's dijen, Pepi Neferkare zal klimmen op Nephthys's dijen. De vader van Pepi Neferkare, Atoem zal de arm nemen van Pepi Neferkare en Pepi Neferkare plaatsen op de voorgrond van die goden die wijs, ervaren en onvergankelijk zijn.
Kijk wat jullie hebben gezegd goden----dat Pepi Neferkare niet op jullie voorgrond zou zijn----kijk, Pepi Neferkare is gevestigd op jullie voorgrond als de best gevestigde wilde stier.


431

(Zie bezwering 321 van Pepi I)

Horus

432
Horus

Recitatie
Gestrande, 'Gezicht Achter Hem', vaar Pepi Neferkare over! Maak gereed de rieten vlotten van de Zon, zodat Pepi Neferkare er op kan oversteken naar de Zon in het Akhet.
De rieten vlotten van de hemel zijn gereed gemaakt voor de Zon, zodat hij er op kan varen naar Horus van de goden in het Akhet: de rieten vlotten van de hemel zijn gereed gemaakt voor Pepi Neferkare, zodat hij er op kan varen naar de Zon in het Akhet.
Waar Pepi Neferkare naar toe zal varen is zijn plaats in het oostelijk deel van de hemel, in zijn noordelijke deel, tussen de Onvergankelijke Sterren die staan bij hun staven en met kilt aan hun linkerkant en Pepi Neferkare zal bij hun staan.
Broer van Pepi Neferkare, de maan en Pepi Neferkare's zus, de ochtend-ster god, geef uw armen aan Pepi Neferkare!


433

(Zie bezwering 178 van Unas)

Horus

434

(Zie bezwering 322 van Pepi I)

Horus

DE GEEST TOE SPREKEN BIJ DE INGANG VAN HET AKHET
435

(Zie bezwering 284 van Merenre)

Horus

Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
41 Bezwering 419, alleen voorkomend in deze piramide, is een enkele bezwering echter door Sethe genummerd als PT 679-680.
42 Seth.
43 Deze kopie laat de eerste 2 zinnen weg.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts