WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Teti.

Bezweringen voor de betreden van de schoot van Noet.

(Grafkamer, sarcofaag en westelijke gevelpunt.)Afbeelding van de sarcofaag van Teti in de grafkamer.

Afbeeldingen van de hiërogliefen
T1 is PT4, T2 is PT5, T3 is PT6, T4 is PT7, T5a is PT1, T5b is PT2 en T6 is PT3

Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

BEZWERINGEN OP DE SARCOFAAG
001

Recitatie door Noet.
Teti ik heb u uw zuster Isis gegeven, dat zij zich aan u vast kan grijpen en u uw hart voor uw lichaam kan geven.


002

Recitatie door Noet.
Teti ik heb u uw zuster Nephthys gegeven, dat zij zich aan u vast kan grijpen en u uw hart voor uw lichaam kan geven.


003

Recitatie door Noet de eerbiedwaardige verlichter.
Teti, mijn zoon, is degene die ik gewenst heb. Ik heb hem het Akhet gegeven, dat hij er de controle over moge verkrijgen net zoals Horus van het Akhet.
Alle goden zeggen: "Het is proper.Teti is degene die u gewenst heeft uit het midden van uw kinderen: begeleidt hem voor eeuwig.
"


004

Recitatie door Noet, de oudere te midden van de verblijfplaats van Shenit.
Teti is mijn zoon van mijn hart. Ik heb hem de Duat gegeven, zodat hij er de belangrijkste in kan worden net als Horus, belangrijkste van de Duat.
Alle goden zeggen: "Zijn vader Shu weet dat gij meer houdt van Teti dan van uw moeder Tefnoet."


005a

Recitatie door Noet, de eerbiedwaardige doeltreffende.
Teti is mijn zoon, van wie ik geregeld heb dat hij geboren werd, die mijn buik heeft geleverd; hij is degene die ik gewenst heb en met wie ik tevreden ben geworden.


005b

Recitatie door Geb.
Teti is de zoon van mijn lichaam, [ ... ].


006

Recitatie door Noet, de geweldige te midden van de lagere verblijfplaats.
Teti is mijn zoon die ik gewenst heb, de eerstgeborene op Geb's troon: hij is content met hem geworden en heeft hem voor de Grote Enneade zijn erfenis gegeven.
Alle goden zijn opgewonden, zeggend: "Hoe gelukkig is Teti dat zijn vader Geb content is met hem."


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

BEZWERINGEN OM OP TE STIJGEN NAAR NOET
007

Recitatie
[Open}, hemel! Open, aarde!
Open de deur voor Horus, gij van de omringende muur; trek de deur open naar Seth, gij waterlelies --- en [
kapseis] naar hem als degene op de voorgrond van zijn ten val gebrachte muur, want Teti is [u] gepasseerd als Atoem.
Teti is Zichtbaar in Hitte, [in het midden van] Negau.


008

Recitatie
Teti is schoon geworden [met de Zon] in het Meer van Riet.
Horus schrobt uw
lichaam, [Teti]; Thoth schrobt uw voeten, Teti.
Shu, draag Teti [boven]; Noet, geef uw arm aan Teti.


009

Recitatie
Gegroet, portier van Horus en poortwachter van Osiris!
Vertel alstublieft de identiteit van Teti [op] deze manier
aan Horus: Hij is gekomen met haar-spuug voor dat haar van hem dat ziek wordt (aan het begin van] de maanden en kaal tijdens de middelste-maanden.
"Gij moet het geruststellen," [zeggen] zij, "met de magie die in de goden zit als ze voor het eerst tot leven komen."
Gegroet, smeekte het wijfjes-nijlpaard! Als je tegen Teti [gekomen] was als de smekende wijfjes-nijlpaard, dan zou hij één van de twee scepters van Horus hebben losgerukt van u [en] u er mee hebben [neergeslagen].
Gegroet, laat het niet pAx1 (of) zich ontwikkelen.
Gegroet, [monsterlijke] wijfjes-ezel! Als je tegen Teti gekomen was als een monsterlijke wijfjes-ezel, dan zou hij u hebben neergeslagen met de straat die groeit in het meer van Osiris.
Gegroet Chnoem, die (al het onnodige) afknipt wanneer hij Teti modelleert. Gij bent die -plant van hem, waar zijn voet [op stapt] en niet terug kan groeien tussen zijn tenen.
"Gij bent één van de twee pilaren van de Grote Verblijfplaats,' (zegt hij).


010

Recitatie
De doorgang naar de hemel [is geopend], de Koele wateren deur is open getrokken, voor Horus van de goden bij dageraad, zodat hij tevoorschijn kan komen in het Moeras van Riet en schoon wordt [in] het Moeras van Riet.
De doorgang naar de hemel is geopend, de Koele wateren deur is open getrokken, voor Horus van de Akhet bij dageraad, zodat hij tevoorschijn kan komen in het Moeras van Riet en schoon wordt in het Moeras van Riet.
De doorgang naar de hemel is geopend, de Koele wateren deur is open getrokken, voor oostelijke Horus bij dageraad, zodat hij tevoorschijn kan komen [in] het Moeras van Riet en schoon wordt in het Moeras van Riet.
De doorgang naar de hemel is geopend, de Koele wateren deur is open getrokken, voor oostelijke Horus van Shezmet bij dageraad, [zodat hij tevoorschijn kan komen] in het Moeras van Riet en schoon wordt in het Moeras van Riet.
De doorgang naar de hemel is geopend, de Koele wateren deur is open getrokken, voor Teti zelf [bij] dageraad, zodat hij tevoorschijn kan komen in het Moeras van Riet en schoon wordt in het Moeras van Riet.
Dus Teti zal schoon worden, zijn metalen botten ontvangen [en naar zichzelf] zijn onvergankelijke ledematen uitstrekken, die zich in de buik van zijn moeder Noet bevinden.
Zon geef uw armen aan Teti.
Shu zal hem nemen om een metgezel voor Shu te zijn, want Teti [is grootgebracht] met de melk van de twee zwarte koeien, die de verzorgers zijn van de ba's van Heliopolis.
Huiler, de buik van de hemel is opgezwollen met de kracht van het zaad van de [god] dat er in zit. Aanschouw Teti: Teti is het god's zaad dat er in zit.
Huiler, Schreeuwer, Voorsteller, Teti is schoon geworden [en ontvangt] zijn goden-mantel en Teti zal zichzelf erdoor vestigen net als hen als een god.
Huiler, Schreeuwer, Voorsteller, neem Teti en introduceer hem aan jullie zelf.


011

Recitatie
Gij kanaal-zwemmer van Horus met zwarte voorkant, wie is er op de Zon's nek2: gij bent voor de hemel en Teti is voor de hemel.


012

Recitatie
Horus's ophaler3 verlangt Teti omdat hij zijn oog heeft gekregen.
Seth's ophaler verlangt Teti omdat hij zijn testikels heeft gekregen.
Thoth's ophaler verlangt Teti.
De twee Enneaden hebben (met angst) gebeefd voor hen, want zij zijn de ware ophalers die Teti verlangen, de ophalers voor vrede en zij zullen Teti ophalen voor vrede.


013

Recitatie
Teti is (een slang) met golvende gelaatstrekken en continue opgeheven voorkant, een ster voor wie de goden buigen en de twee Enneaden beven.
Teti's hand is wat hun zal omhoogbrengen.


014

Recitatie
Teti is (een slang) met golvende gelaatstrekken en continue opgeheven voorkant, een ster voor wie de goden buigen en de twee Enneaden beven.
Het gezicht van Teti is een gezicht dat zijn verhevenheid ziet; Teti is een ademende neus.


015

Recitatie
Teti zal voortgaan naar de hemel op het kussen die zich in de voorsteven bevindt; z'n sandaat is vastgegrepen.


016

Recitatie
Teti zal voortgaan naar de hemel op het kussen die zich in de voorsteven bevindt; z'n4 sandaal is vastgegrepen.
Teti is een ademhalende neus; het gezicht van Teti is een gezicht dat zijn verhevenheid ziet.


017

Recitatie
Teti is degene die tevoorschijn kwam als de kronkelende slang; Teti is verschenen als zijn hete adem. Hij is teruggekeerd: Teti is gegaan, Twee Hemelen, Teti is gekomen, Twee Landen.
Teti
heeft op de groene wijnstok onder Geb's voeten gestapt en hij zal de paden van Noet vertrappen.


018

Recitatie
Teti is schoon geworden op de heuvel van het land waarop de Zon schoon is geworden.
Hij zal de trapladder plaatsen en de ladder rechtop zetten, terwijl zij van het westen zijn arm grijpen.


019

Recitatie
Gegroet Zon, die door de hemel reist en door Noet kruist. Gij bent door het Bochtige Kanaal gereisd en Teti heeft uw staart gegrepen, want Teti is een godenzoon, (ook) een god.
Teti is de bloesem die tevoorschijn kwam als ka, de vergulde bloesem die tevoorschijn kwam in Iseum.
Teti heeft Pe bereisd en Kenmut doorkruist: Teti heeft Pe bereisd als Kherti, belangrijkste van Nezat; hij heeft Kenmut doorkruist als Shezmu in zijn oliepers boot, want de god verlangt meer dat Teti meer leeft dan dat Fetekte leeft.


020

Recitatie
Hoe prachtig is het zicht van Teti, voorzien van een hoofdband als de horens van de Zon, zijn kilt op hem van Hathor, zijn pluimage de pluimage van een valk, als hij voortgaat naar de hemel tussen zijn broeders de goden.


021

Recitatie
Gegroet, langhoornige stier van de stieren als u tevoorschijn komt! Teti zal u bij uw staart grijpen en Teti zal u vastpakken bij uw staartbeen, als u tevoorschijn komt met een geweldige godin achter u en een geweldige godin voor u.
Gegroet, grootste der goden! Ontvang Teti bij uzelf: hij behoort aan u.
Blijf op de hoogte m.b.t. de delen van Teti's lijk: zij zijn die van een kind.


022

Recitatie
De hemel zal spreken, de aarde zal beven tijdens uw woestheid, Osiris als u tevoorschijn komt.
Gij melkkoeien die daar zijn, gij verzorgende-koeien die daar zijn, ga rondom hem, beween hem, huil bij het verwelkomen van hem, betreur hem als hij tevoorschijn komt en naar de hemel gaat tussen zijn broeders de goden.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
1 De betekenis van het werkwoord pAx in de huidige passage is onzeker, zie de verklaring van Shmakov bij T9 (PT324) op pagina 175.
2 Wellicht een verwijzing naar de donkere lijn van de horizon.
3 Teti’s redacteur heeft de orginele eerste persoon voornaamwoorden niet begrepen, voor de correcte emendatie van de derde persoon, zie Pepi II's bezwering 78.
4 De hemelen.

Naar de startpagina Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts