WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

Nehebkau:Nehebkau

Nehebkau was een slangengod die deelnam aan de creatie van de wereld al zwemmend rond de zonneboot van Ra in de waterige chaos.
Alle Egyptenaren, dood of levend, warden door hem beschermd, speciaal tegen ziektes door slangenbeten.
Aldus gebruikten gewone mensen hem in magische bezweringen en vond zijn festival plaats in de vijfde maand, op het moment dat het cultiveren van de bodem was begonnen.
Zijn uiterlijk was van een slang met benen, soms met vleugels en twee hoofden of als een man met een slangenhoofd en de Atef-kroon (zie afbeelding).
Zijn naam betekent “Hij die de Ka’s (zielen) verenigt” en samenvoegt de dubbele Ka van de doden met die van de dieren, planten en zelfs stenen tot een multi-natuurlijke vorm.
Hij had geen officiële cultus maar wordt genoemd in "Het Boek der Doden" en kan gezien worden met containers vasthoudend en het maken van voedseloffers aan de overledenen.
Vanaf het eerste begin was hij verbonden met Ra.

 
Rechts